PLM
مدیریت تولید و انبار داری    
OMS
مدیریت خرید و فروش
CRM
مدیریت مشتریان و ارتباطات   
Accounting
مدیریت مالی و حسابداری
All in one ERP
کلیه سرویس ها در نرم افزار ERP
قیمت پکیج های ERP
HRM
مدیریت منابع انسانی و کارها
به راحتی همراه با تکنولوژی کار کنید
Sayan
Business

چرا ERP/BPMS سایان؟

Business
راهکارهای ما شامل بستر ارتباطی یکپارچه اتوماسیون اداری و نیز راهکارهای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمانی در حوزه‌های منابع انسانی، مالی و لجستیک است
Business
راهکارهای ما شامل بستر ارتباطی یکپارچه اتوماسیون اداری و نیز راهکارهای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمانی در حوزه‌های منابع انسانی، مالی و لجستیک است
Business
راهکارهای ما شامل بستر ارتباطی یکپارچه اتوماسیون اداری و نیز راهکارهای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمانی در حوزه‌های منابع انسانی، مالی و لجستیک است
Business
راهکارهای ما شامل بستر ارتباطی یکپارچه اتوماسیون اداری و نیز راهکارهای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمانی در حوزه‌های منابع انسانی، مالی و لجستیک است
Business
راهکارهای ما شامل بستر ارتباطی یکپارچه اتوماسیون اداری و نیز راهکارهای برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمانی در حوزه‌های منابع انسانی، مالی و لجستیک است

All in one!

تمامی آنچه میخواهید در یک نرم افزار

ERP برنامه ریزی منابع سازمان
BI هوش تجاری
قیمت های ERP/BPMS
ماهیانه
1,800,000 تومان
پشتیانی ماهانه

حداکثر 5 کاربر
پکیج های بیشتر
برای همیشه
پشتیانی یکساله رایگان

برای همیشه
پشتیانی یکساله رایگان

اختصاصی سازی: 10 درصد
برای همیشه
پشتیانی یکساله رایگان

اختصاصی سازی: 100 درصد

نرم افزار ERP/BPMS سایان

امکانات نرم افزار ERP سایان

"پیاده سازی نرم افزار با زبان جاوا امن و مطمئن است" ؛ این گفته متخصصان ارشد شرکت های نرم افزاری برتر جهان است، لذا قوی ترین نرم افزار های بانکی و ... کشور نیز با این تکنولوژی پیاده سازی شده اند.
"پیاده سازی نرم افزار با زبان جاوا امن و مطمئن است" ؛ این گفته متخصصان ارشد شرکت های نرم افزاری برتر جهان است، لذا قوی ترین نرم افزار های بانکی و ... کشور نیز با این تکنولوژی پیاده سازی شده اند.

راهکار های مدیریت هوشمند شناخت و طراحی سیستم ها