8. ساختار الگو های طراحی

8. ساختار الگو های طراحی

ساختار الگو ها در طراحی سیستم های نرم افزاری و مسائل پیاده سازی و تنوع آنها


   اولین آیتم نام الگو می¬باشد. نام الگو بسیار مهم است به این دلیل که قسمتی از هدف الگو این می¬باشد که، یک واژه بسازد که به طراح اجازه ارتباط موثرتر را بدهد. به این گونه اگر من به شما بگویم سرور وب من از یک Front Controlle و یک Transform View ساخته شده است. شما این الگوها را خواهید شناخت و یک دید واضح از معماری سرور من پیدا خواهید کرد.

طرح یک ارائه تصویری از الگو می¬باشد

دو آیتم بعدی با یک¬دیگر در نظر گرفته می¬شوند. این دو آیتم قصد و طرح می¬باشند. قصد خلاصه الگو در یک یا دو جمله می¬باشد. طرح یک ارائه تصویری از الگو می¬باشد، در اغلب موارد اما نه همیشه یک دیاگرام UML می¬باشد. ایده این می¬باشد یک یادآور بصورت خلاصه ایجاد کنیم، که به ما این که الگو درباره چه چیزی می¬باشد را خیلی سریع یادآوری کند. اگر شما هم اکنون الگو را دارید به این معنا می¬باشد، شما راه حل را می¬دانید حتی اگر نام الگو را نمی¬دانید. سپس تمام چیزی که شما باید درباره الگو بدانید قصد و طرح است.
    اینکه الگو ها چگونه کار می¬کند یک راه¬حل را نمایش می¬دهد. در اینجا بحث مربوط به مسائل پیاده¬سازی و تنوع آن را مطرح می¬کنیم. این بحث تا حد زیادی از پلت¬فرم¬ها مستقل است. قسمت¬هایی برای پلت¬فرم¬های خاص وجود دارد که بصورت مجزا توضیح داده شده¬اند به این ترتیب شما می¬توانید آن¬ها را ببینید و در صورت نیاز از آن¬ها بگذرید.
    چه زمانی باید استفاده شود بیانگر این می¬باشد چه زمانی باید از الگو مورد نظر استفاده شود. در اینجا من درباره جایگزین¬ها صحبت می¬کنم که باعث می¬شود شما راه¬حل را با راه¬حل¬های دیگر مقایسه کنید. بسیاری از الگوها قابلیت جایگزین بودن را دارند. همانند Controller و Front Controller. تعداد کمی از الگوها همیشه انتخاب صحیحی هستند. بنابراین همیشه هنگامی که یک الگو را پیدا می¬کنیم این سوال را از خود می¬پرسم "چه زمانی بهتر است از این الگو استفاده نشود؟" این سوال در اغلب موارد باعث می¬شود الگوهای جایگزین را پیدا کنم.
 

محدودیت¬های این الگوها

مجموعه ای از الگوها، به هیچ وجه یک راهنمای جامع برای توسعه برنامه¬های تجاری نیست. هنگامی که استفاده از الگوها را در نظر می¬گیرید، این را باید در نظر داشته باشید که آن¬ها نقطه پایان نه بلکه نقطه آغازین می¬باشند. همیشه این را بخاطر داشته باشید هیچ الگویی کامل نیست و این وظیفه شما می¬باشد که بر اساس محتوای سیستم خود آن را کامل کنید.

 

 


نظرات
ارسال نظر