2. نرم افزار های تجاری

2. نرم افزار های تجاری

سیستم های اطلاعاتی یا نرم افزار های تجاری شامل پرداخت ها، ردیابی حمل و نقل، آنالیز هزینه ها، زنجیره تامین، حسابداری، ارائه سرویس به مشتری و نرخ تبادلات خارجی می شودتعداد زیادی از مردم برنامه¬های کامپیوتری می¬نویسند و ما تمام آن¬ها را نرم¬افزارهای توسعه داده شده می¬نامیم. هر کدام از سرویس های نرم افزاری که بیرون وجود دارد، هرکدام چالش¬ها و پیچیدگی¬های مربوط به خودشان را دارند. نرم¬افزارهای تجاری داده¬های پیچیده دارند و مقدار زیادی از آن که باید روی آن کار شود و از روی آن برای مدیران گزاررش گرفته شود. قوانین تجاری که باعث شکست تمام تست¬های منطقی می¬شوند. اگرچه تعدادی از تکنیک¬ها و الگوها مرتبط به تمام نوع¬های نرم¬افزارها می¬شوند اما تعداد زیادی از آن¬ها هم مربوط به یک نوع خاص می¬شوند.
در مسیر کاری خودمان، بر روی نرم¬افزاری¬های تجاری تمرکز کرده¬ایم، بنابراین تمام الگوهایم اینجا در رابطه با آن¬ها می¬باشد. (عبارت دیگر برای نرم¬افزار¬های تجاری می¬تواند "سیستم¬های اطلاعاتی” یا برای آن¬هایی که حافظه بلند مدت¬تری دارند "پردازش اطلاعات" باشد) اما منظور ما از عبارت "نرم¬افزار تجاری" چه چیزی می¬باشد؟ نمی¬توانیم در یک عبارت دقیق بیان کنیم، اما می¬توانیم تا حدی منظور خود را برسانیم.

 


با چند مثال شروع می¬کنیم. نرم¬افزارهای تجاری شامل پرداخت¬ها، بانک اطلاعات، ردیابی حمل و نقل، آنالیز هزینه¬ها، نمره اعتبار، بیمه، زنجیره تامین، حسابداری، ارائه سرویس به مشتری و نرخ تبادلات خارجی می¬شود نرم¬افزارهای تجاری شامل موارد زیر، طزریق سوخت خودرو، پردازش کلمات، سیستم کنترل آسانسور، کنترل شیمیایی گیاهان، سیستم¬های عامل، کامپایلرها و بازی¬ها نمی¬شود.
نرم¬افزارهای تجاری معمولا شامل داده¬های ماندگار می¬باشند. داده¬ها ماندگار هستند زیرا نیاز است در چندین دور اجرای برنامه باقی بمانند. در واقع این داده برای چندین سال نیاز است که باقی بماند. در طول این زمان تغییرات زیادی در برنامه¬ای که آن¬ها را استفاده می¬کند انجام خواهد شد، این داده معمولا ماندگارتر از سخت¬افزاری می¬باشد که همراه با آن ساخته شده است و همچنین ماندگارتر از سیستم¬عامل و کامپایلر آن سیستم خواهند بود. در طول این زمان در ساختار اطلاعات تغییرات زیادی بوجود خواهد آمد بصورتی که ذخیره¬سازی قسمت¬های جدید بدون آشفته¬سازی قسمت¬های قدیمی امکان¬پذیر باشد. حتی اگر نیاز به تغییرات اساسی باشد و شرکت نیاز به نصب یک نرم¬افزار جدید داشته باشد این اطلاعات باید به نرم¬افزار جدید انتقال داده شوند.

 


نظرات
ارسال نظر