مدیریت یکپارچه

مدیریت یکپارچه

چگونگی مدیریت یکپارچه با نرم افزار ERP سایان بیزینس


برای کمپانی های تولیدی امروزی، تجارت بطور فزاینده¬ای به یک امر بسیار مهم تبدیل شده است: تلاش برای بالانس کردن فشارهای تجاری پیچیده مانند خالی کردن هرچه سریعتر انبارها و ارائه دادن بهتر خدمات به مشتری با درخواست¬های پیش¬بینی نشده و یا برونسپاری جهانی که همراه با افزایش مقررات انطباق شده است.
    این تمام ماجرا نیست. هنگامی که کمپانی¬های معمول را نگاه می-کنید می¬بینید که آنها مجبور هستند. سیستم¬هایی را که بر روی پلتفرم¬های متفاوت و بر روی سایت¬ها مجزا اجرا می¬شوند را مدیریت کنند و در این حال این کار را باید در بازارهای جهانی که می¬تواند بسیار غافلگیر کننده باشد، باید انجام دهند.
    هنگامی که شرکت¬ها با این مشکلات رو به رو می¬شوند در بسیاری از موارد به سمت برنامه¬ریزی منابع تجاری ERP  چرخش می¬کنند. نرم-افزار ERP این قدرت را دارد تمام پروسه¬های تجاری در دپارتمان¬ها را در یک سیستم اطلاعاتی واحد ادغام کند.
    هماهنگی برتر می¬تواند به معنی هزینه کمتر برای کنترل انبار، تولید و مدیریت باشد و دسترسی بهتر به اطلاعات به این معنی است که مدیریت به اطلاعات جزئی هم دسترسی دارد که می¬تواند در تصمیم¬گیری¬ها به آن¬ها کمک کند.

 


 ERP  کارخانه¬ها را به نرم¬افزارهای تجاری موثر از لحاظ مالی و انعطاف¬پذیر که باعث بهبود در دپارتمان¬ها و پروسه¬های تجاری کلیدی می¬شود مجهز می¬کند. همچنین اجازه قابلیت انجام کارهای سراسری و تغییر پیکربندی سریع برای پشتیبانی از تغییرات انجام شده در تولید و پروسه¬ها تجاری را می¬دهد.
    بر اساس نرم¬افزار قدیمی شما، مهارت¬های تولید که برای تجارت مورد نظر و توابع مشخص تجاری برای قسمت¬های مختلف است را شامل می¬شود.
    بسیاری از کمپانی¬ها منابع و مهارت¬های موجودشان برای پیاده-سازی ERP کافی نیست. به همین خاطر است که سایان بیزینس سرویس¬هایی مخصوص طراحی کرده برای کمک به شما پیشنهاد می¬دهد. برای پیاده¬سازی صحیح و کارا یک ERP نیاز به ادغام دقیق پلتفرم¬ها و پایگاهای¬داده است که این مهم براورده گشته.
    سایان بیزینس نرم¬افزار پیشرو برای ادغام است و به تغییر شکل کمپانی شما به یک محیط تجاری الکترونیک کمک می¬کند. آن را با سیستم های مدیریت اطلاعات پیشرفته برای هزینه کمتر و کارایی بالاتر پایگاه¬داده ترکیب کرده که این مورد نیاز، شرکت های ترقی¬خواه است.
 


نظرات
ارسال نظر