1. معماری نرم افزار

1. معماری نرم افزار

معماری یک مفهوم عمومی از طراحی سیستم از طرف توسعه دهنده ها بر روی یک سیستم می باشد. همچنین معماری درباره تصمیم گیری ها نیز می باشد. تصمیم هایی که توسعه دهنده ها دوست دارند زودتر بگیرند...


مقدمه

در صورتی که هنوز متوجه نشده¬اید، ساختن سیستم¬های کامپیوتری سخت است و هنگامی که پیچیدگی سیستم بیشتر می¬شود کار ساختن نرم¬افزار سخت تر و سخت¬تر می¬شود. از نظر هر متخصصی، پیشرفت با یادگیری ممکن می¬شود، که این یادگیری می¬تواند از اشتباه¬هاتمان و موفقیت¬های ما باشد. "معماری" را می توان به عنوان یکی از این کلمات موثر و تاثیرگذار در نظر گرفت.
معماری یک عبارت است که بیشتر مردم در تلاش هستند با کمترین توافق آن را معنی کنند. دو مورد وجود دارد: اولی این می¬باشد سیستم را در عالی¬ترین درجه به قسمت¬های مختلف تفکیک کنیم، مورد دوم تصمیم¬هایی می¬باشد که عوض کردن آن¬ها سخت هستند. به طور کلی فقط یک راه برای نشان دادن معماری سیستم وجود ندارد. چندین معماری در یک سیستم وجود دارد و موردی که از نظر معماری می-تواند مهم باشد در زمان حیات یک سیستم می¬تواند تغییرکند به طور مثال در مرحله ای به طور کلی در مرحله اجرای نرم افزار زاید باشد اما در معماری مهم به نظر می رسیده.
معماری یک مورد ذهنی است، یک مفهوم توزیع شده از طراحی سیستم از طرف توسعه دهنده¬ها بر روی یک سیستم می¬باشد. معمولا این مفهوم توزیع شده به شکل قسمت¬های اصلی سیستم و نحوه ارتباط بین آن¬ها می¬باشد. همچنین درباره تصمیم¬گیری¬ها می¬باشد. تصمیم¬هایی که توسعه دهنده¬ها دوست دارند زودتر بگیرند، زیرا دریافته¬اند که تغییر آن¬ها چقدر می¬تواند دشوار باشد. مفهومی بودن در اینجا به این دلیل است که اگر شما تغییر چیزی را آسان¬تر از چیزی ببینید که فکرش را می¬کرده¬اید، دیگر مربوط به معماری نیست. در پایان چکیده معماری موارد مهم می¬شود، خواه هرچیزی باشد.
در این مجموعه مقالات سایان بیزینس درک درونی خود را ازقسمت¬های مهم یک برنامه تجاری را بیان می¬کنیم و تصمیماتی که آرزو می¬کنیم کاش زودتر گرفته بودیم. الگوهای معماری که بیشتر لایه به لایه هست که در فصل یک بیشتر به آن خواهیم پرداخت. این کتاب به این گونه هست که چگونه یک نرم¬افزار تجاری را به لایه¬های مختلف تقسیم کنید و این لایه¬ها چگونه با هم در تعامل باشند. بیشتر نرم¬افزارهای تجاری مهم از یک معماری لایه به لایه از تعدادی فرم استفاده می¬کنند. اما در موارد دیگر روش¬های دیگری مانند لوله¬ها و فیلترها می¬توانند ارزشمند باشند. نمی¬خواهیم خود را درگیر این موارد کنیم. تمرکز بر روی محتوا، معماری لایه به لایه را ترجیح می¬دهیم زیرا در بیشتر موارد کاربردی می¬باشند.
بعضی از این الگوها در این سلسله مقالات با دلیل می¬توانند معماری خوانده شوند، به این خاطر که در این موارد آن¬ها تصمیم¬های مهمی در رابطه با این قسمت¬ها می¬گیرند. موارد دیگر در رابطه با طراحی مهم هستند و به شما کمک می¬کنند تا آن معماری¬ها را تشخیص دهید. دیگر تلاش مهمی برای جدا کردن این دو نمی¬کنیم، خواه مربوط به معماری باشد و یا نه، مفهومی باشد.

 


نظرات
ارسال نظر