نرم افزار مدیریت پروژه و فرایند ها (BPM)

مدیریت منابع


پروژه‌هایتان را به لیست وظایف تقسیم کنید. آن‌ها را به همکارانتان واگذار کنید و فعالیت‌ها را دنبال کنید. همچنین تمامی فرایند های شرکت را شناسایی و به صورت نرم افزاری مدیریت نمایید.

sayan

commentsنرم افزار مدیریت پروژه و فرایند ها (BPM)

درخواست دمو سفارش اختصاصی سازی