راهکار مدیریت چرخه تولید

راهکار مدیریت چرخه تولید

به فکر کاهش هزینه های تولید خود هستید؟


راه اندازی  پلتفرم تعامل سازمانی ؛ باعث گسترش همکاری  و مشارکت افراد
در ارائه راهکارهای مشکل گشا  و طرح ایده های نو در سازمان می شود .

فرآیند های  طراحی محصول و بهینه سازی محصول 
به کمک موتور گردش کار، قابل اطمینان و مستند می شود.

ساخت نمونه اولیه محصول و برنامه ریزی تولید
بوسیله سیستم مدیریت پروژه ، به آسانی امکان پذیر است.

شناسایی سریع فرصت های فروش  و توسعه  بازار
با  ابزار مدیریت چابک مشتریان تحقق خواهد یافت.

در نهایت با کمک گزارشات پیشرفته و هوش تجاری
از فرسودگی روندها و شاید اسقاط محصولات آگاه شوید.


گزارش های وضعیت و پیش بینی برنامه تولید را ارائه میدهد.
سفارشات تولید خود را در سیستم ثبت می نمایید و ارزیابی مواد اولیه تولید را انجام می دهد.
بر اساس مواد موجود در انبار سبد تولید محصولات را می چیند و برنامه تولید ایجاد می کند.
بصورت یکپارچه با سیستم حسابداری هزینه های تولید را تعیین می نماید.
محاسبه بهای تمام شده محصول
کاهش ضایعات تولید  و  کاهش هزینه های مدل نمونه سازی


نظرات
ارسال نظر