طراحی سیستم

8. ساختار الگو های طراحی

ساختار الگو ها در طراحی سیستم های نرم افزاری و مسائل پیاده...

ادامه مطلب

7. الگو های طراحی نرم افزار

هر الگویی یک مشکل را تعریف می کند که به طور مرتب...

ادامه مطلب

6. کارایی نرم افزار های تجاری

تاملی درباره کارایی سیستم های نرم افزاری و تصمیماتی که بخاطر کارایی...

ادامه مطلب

5. انواع نرم افزار های تجاری

نرم افزارهای تجاری همگی متفاوت هستند و این مشکلات متفاوت نیازمند برخوردهای...

ادامه مطلب

4. منطق تجاری

به وسیله ساده سازی معماری و پروسه ها می توانید یک پروژه...

ادامه مطلب

3. سیستم های نرم افزاری

در یک سیستم نرم افزاری با توجه به حجم زیاد اطلاعات، به...

ادامه مطلب

2. نرم افزار های تجاری

سیستم های اطلاعاتی یا نرم افزار های تجاری شامل پرداخت ها، ردیابی...

ادامه مطلب

1. معماری نرم افزار

معماری یک مفهوم عمومی از طراحی سیستم از طرف توسعه دهنده ها...

ادامه مطلب


پروژه‌هایتان را به لیست وظایف تقسیم کنید. آن‌ها را به همکارانتان...

نرم افزار مدیریت پروژه و فرایند ها (BPM)

امکانات درخواست دمو

به سرعت سفارشات و فروش‌های خود را با ابزارهای تصویری ببندید...

نرم افزار مدیریت فروش و بازرگانی (OMS)

امکانات درخواست دمو

کارمندهای خود را بر اساس فیدبک‌های که در لحظه می‌گیرید مدیریت...

نرم افزار مدیریت مالی و منابع انسانی (HRM)

امکانات درخواست دمو

فرایند تولید خود را از ورود مواد اولیه تا خروج محصول...

نرم افزار انبارداری و مدیریت تولید (PLM)

امکانات درخواست دمو

پیشنهادهای فروش را شخصی‌سازی کنید و یک تجربه بهتری از مشتریان...

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

امکانات درخواست دمو